Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving bij intrede huur

Wie een woning of appartement huurt, moet deze woning of dit appartement altijd teruggeven in de staat waarin hij het goed heeft ontvangen. Uitzondering hierop is de onvermijdelijke slijtage door normaal gebruik of schade door overmacht. Om te kunnen controleren of de huurder het onroerend goed "ongeschonden" teruggeeft, moet er altijd een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Hierin wordt de staat van de woning beschreven. Deze plaatsbeschrijving is wettelijk verplicht door de nieuwe huurwet van 25 april 2007.

De plaatsbeschrijving moet worden opgesteld, ofwel tijdens de periode dat de woning onbewoond is, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Het ereloon van de plaatsbeschrijver wordt door beide partijen, ieder voor de helft, gedragen.

Een geldige plaatsbeschrijving moet:

tegensprekelijk worden opgesteld, dit wil zeggen in aanwezigheid van huurder en verhuurder of hun vertegenwoordigers.

gedetailleerd en omstandig zijn, dit wil zeggen dat alles tot in de details wordt vermeld. Een nietszeggende clausule in de aard van "het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dit" kan niet meer als een plaatsbeschrijving worden beschouwd. Bij gebrek aan een gedetailleerde plaatsbeschrijving is de huurder niet verantwoordelijk voor de mogelijke huurschade toegebracht aan de gehuurde woning.

De plaatsbeschrijving moet als bijlage bij de huurovereenkomst worden toegevoegd, en net zoals de huurovereenkomst moet de plaatsbeschrijving worden geregistreerd.